İŞ PLANI


 

 

 

WiNALiTE ŞIRKETINİN BIZNES PLANI HAKKINDA

I. Winalite’in statü ortağı

Şirkette hesaplamaları yapmak için koşullu vahit - PV’dir. Bunun için 50 PV = 93dolar. Bu bir keysin fiyatıdır. 

Gümüş distribütörü - 50 PV olan pazarlıkta

Altın distribütörü - 250 PV olan ilkin pazarlık

Platin distribütörü - 600 PV olan ilkin pazarlıkta

Pırlanta distribütörü - 1500 PV olan ilkin pazarlıkta

Biznese katıldığı 28 gün süresince distribütör diğer statüye geçiş yapabilir. Fakat geçişe sadece birkez izin veriliyor. 

a. Gümüş statüden altın distribütöre geçiş yapabilmek için ek olarak 200 PV’lik ürün satın almak gerekir.

b. Altın distribütör statüsünden platin distribütör statüsüne geçiş yapabilmek için ise ek olarak 350 PV’lik ürün satın almak gerekir.

c. Platin distirbütör statüsünden pırlanta distribütör statüsüne geçiş yapabilmek için ek olarak 900 PV’lik ürün satın alınmalıdır.

Yeni statüye geçişin onayı ek alış verişin (pazarlığın) onaylandığı anda gerçekleşiyor.

II. DEĞERLENDIRME TÜRLERI

1. Tavsiyeye göre ödüllendirme

Bir dest için ödüllendirme, perakende satışın fiyatı ile distribütörün fiyatı arasındakı kıyaslanma zamanı gerçekleşiyor. Hijyenik bezlerin satışına göre ödüllendirilmesinin hesaplanması ya onların ilkin devirde yaptığı alışa, ya da diğer satüye geçiş yaptığı anda oluşur.

2. Satış için ödüllendirme

Satışın hacmi dolayısıyle değerlendirme, distribütörün ilk satın aldığı ürüne bağlıdır. Aynı zamanda ekten alış ve bir statüden diğer statüye geçiş yapmaya bağlıdır.

Hesaplamalar süresince hesaplama sistemi otomatikman tüm alt distribütörlerin genel satışından yapılıyor. Burda en çok satış yapan genel koldur. Ve tavsiyelere göre aldığı paradan başka herhangi tutar almıyor. Değerlendirme 2., 3., 4. ve 5. kolların satış hacminin %10 miktarında olur.

Hesaplama yöntemleri:

Satışa göre =%10 genel 2. kolun PV’nin hacminden (artı) +%10; 3. kolun PV’nin hacminden; +%10 4. kolun PV’nin hacminden; +%10 5. kolun PV’nin hacminden

pic_marketing_tr

Hesaplamalar süresince hesaplama sistemi otomatikman tüm alt distribütörlerin genel satışından yapılıyor. En çok satış yapan burda genel koldur.

Ve tavsiyelere göre aldığı paradan başka herhangi tutar almıyor. Değerlendirme 2., 3., 4. ve 5. kolların satış hacminin %10 miktarında olur.

Hafta boyunca satışın hacmine göre değerlendirme (PV’ye dayanarak)

(1) satışın hacmine göre gümüş distribütörün limiti. Her dal için - 500 PV

(2) Her dal için altın distribütörün değerlendirme limiti - 1500 PV

(3) Platin distribütörün haftalık değerlendirme limiti. Her dal için - 6250 PV

(4) Pırlanta distribütörün satış hacmi için - 10000PV

Distribütörün haftalık satış hacmine göre limiti:

Gümüş - 500PV x 4 dal=2000PV

Altın - 1500PV x 4 dal= 6000PV

Platin - 6250PV x 4 dal= 25000PV

Pırlanta - 10000PV x 4 dal= 40000PV

Aylık değerlendirme:

Gümüş - 2000PV x 4 dal=8000PV

Altın - 6000PV x 4 dal= 24000PV

Platin - 25000PV x 4 dal= 100000PV

Pırlanta - 40000PV x 4 dal= 160000PV

Satışa göre değerlendirmenin hesaplanmasından sonra, genel ana çizginin toplam satış hacminden ayrı ayrı kolların satış hacmini çıktıktan sonra artık kalırsa, o halde bu artıklar gelecek haftanın satışının değerlendirmesine girer.

Gümüş distribütörün satışa göre toplam limiti - 5000 PV

Altın distribütörün satışa göre toplam limiti - 15000 PV

Platin distribütörün satışa göre toplam limiti - 62500PV

Pırlanta distribütörün satışa göre toplam limiti - 100000PV

3. Yönetim için değerlendirme:

(1) Tavsiyeedici sisteme göre mükafatlandırma 3 basamak aşağıda olan aşamanın satışından gelen gelir hesabından oluşuyor.Örneğin;

%10 bir aşama aşağıda olan ekibin satışından

%10 iki aşama aşağıda olan ekibin ödüllendirilmesinden

%10 üç aşama aşağıda olan ekibin ödüllendirilmesinden

(2) Hizmete göre ödüllendirilme:

a. (Aşamaya bağlı olmadan) Bir ortağın tavsiye edilmesi 1. nesle hizmetten dolayı ödüllendirilmeye yol açıyor.

b. 3. ortağın tavsiye edilmesi I-II nesle hizmetten dolayı ödüllendirilmeye yol açıyor.

c. 5. ortağın tavsiye edilmesi I., II., ve III. nesle hizmetten dolayı (aşamaya bağlı olmadan) ödüllendirilmeye yol açıyor.

Sizin hizmetten dolayı ödüllendirilme puanınız = I. Alt neslin satışından gelen ödül puanı x %10 + II. Alt neslin (aşamanın) satışından gelen puanı x%10 + III. Alt neslin yaptığı satıştan gelen ödül x%10

Direkt cağrılmış distribütör 1 üye 3 üye 5 üye
I Alt neslin satışından elde edlimiş ödül %10 %10 %10
II Alt neslin satışından elde edilmiş ödül %10 %10
III Alt neslin satışından elde edlimiş ödül %10

Hizmetten dolayı ödüllendirme yaparken tekrar pazarlık dikkate alınmaz. Tavsiye veren şahıs ise ödülünü sadece kendisinden bir önceki alt nesle hizmetinden dolayı alır.

III. Tekrar alış

a. Giriş yaptığın ay ve ondan sonrakı ayda tekrar alış yapman çok da önemli değildir. (2 çalışma ayı)

b. İşe başladığın 3.ayda artık tekrar alış yapmak zorundasın. Yalnızca tekrar alış yaptıkta hizmet ve satışın hacmine göre ödüllendirilme olur. Eğer 6 ay süresince tekrar alış olmazsa, o zaman toplanmış satışın hacmi sıfırlanır. Eğer sonrakı 6 ayda tekrar alış yapılmazsa, o zaman statü de sıfırlanır. Statü sıfırlandıktan 12 ay sonra biznese katılmak için yeniden izin veriliyor. Sadece bir şartla. Eğer 50 PV’lik tekrar alış bir öncekinden daha fazla olduğu halde diğer ödüllerin hepsini elde etmek olur. Eğer alış 50 PV hacminde olursa, o zaman ödüllendirme sadece tavsiyeye göre olur.

c. Her iş ayında minimum 50 PV ve daha fazla tekrar alış yapmak gerekir. Sadece bundan sonra siz, satışın hacmine ve hizmete göre ödüllendirile bilirsiniz.

d. Tekrar alış zamanı eğer geri kalan 50 PV’ni geçerse otomatik olarak, o ticaret tedavülünün en küçük koluna katılır.

IV. Rütbe

A, B, C, D ve E - 5 dal. Hesaplama sistemini otomatik olarak kolları büyükten küçüye doğru sıralar. PV’ye dayanarak.

1. Gümüş pırlanta - 1 hafta süresince minimum 2 dalın (kol) olması gerekir. A kolu ve B kolu. A kolunun ticaret tedavülü en az 5000 PV, B kolunun ise 2500 PV. Muvafık taleplere en az 2 hafta süresince uyulmalıdır.

2. Altın pırlanta - 1 hafta süresince minimum 2 dalın (kol) olması gerekir. A kolu ve B kolu. A kolunun ticaret tedavülü en az 30000 PV, B kolunun ise 15000 PV. Muvafık taleplere en az 2 hafta süresince uyulmalıdır. Yıllık plana göre ödül - 3 günlük sefer  semineri

3. Mavi pırlanta - 1 hafta süresince minimum 3 dalın (kol) olması gerekir. A kolu, B kolu ve C kolu. A kolunun ticaret tedavülü en az 75000 PV, B kolunun ise 37500 PV, C kolunun ise ticaret tedavülü ise en az 12500 PV. Muvafık taleplere en az 4 hafta süresince uyulmalıdır. 2 hafta süresince ise arka arkaya yıllık plana göre ödüllendirme  - 5 günlük yabancı ülkelere seyahat ve seminer

4. Gümüş taç - Aynı bir hafta süresince en az 3 kol olmalıdır. A kolu, B kolu ve C kolu. A kolunun ticaret tedavülü en az 125000 PV, B kolunun ise 100000 PV, C kolunun ise ticaret tedavülü ise en az 100000 PV. Muvafık taleplere en az 8 hafta  ve 4 hafta süresince uyulmalıdır. Yıllık plana göre ödüllendirme  - 7500 otomobil alabilmek için + 5 günlük yabancı ülkelere - Amerika veya Avrupa - seyahat-seminer

5. Altın taç - Aynı bir hafta süresince en az 5 kol olmalıdır. A kolu, B kolu, C kolu, D kolu, E kolu. A kolunun ticaret tedavülü en az 275000 PV, B kolunun ise 100000 PV, C kolunun ise ticaret tedavülü ise en az 100000 PV, D kolunun ticaret tedavülü 50000 PV, E kolunun ticaret tedavülü ise en az 25000 PV. Muvafık taleplere en az 12 hafta  ve 4 hafta süresince uyulmalıdır. Yıllık plana göre ödüllendirme  - 300000 dolar otomobil alabilmek için + 5 günlük yabancı ülkelere - Amerika veya Avrupa - 2 kişilik seyahat-seminer

6. Pırlanta taç - Aynı bir hafta süresince en az 5 kol olmalıdır. A kolu, B kolu, C kolu, D kolu, E kolu. A kolunun ticaret tedavülü en az 600000 PV, B kolunun ise 100000 PV, C kolunun ise ticaret tedavülü ise en az 100000 PV, D kolunun ticaret tedavülü 100000 PV, E kolunun ticaret tedavülü ise en az 100000 PV. Muvafık taleplere en az 12 hafta  ve 4 hafta süresince uyulmalıdır. Yıllık plana göre ödüllendirme  - 190000 dolar gayri menkul + 7 günlük yabancı ülkelere - Amerika veya Avrupa - tüm aileyle beraber seyahat-seminer

7. Ticaret tedavülüne göre ünvanın onaylanması bir yıl süresince olur

8. Ünvan başka bir şaksa verilemez

9. Ünvanlara göre ödüllendirme direkt olamaz. Ünvanın onaylanması 1 çalışma yılı süresince gerçekleşir. Hesaplamalar en kaliteli biçimde yapılır.

Hesaplamaların açıklaması:

Ödüllendirilme her yıl yapılır

Çalışma haftası: Çin saatiyle her Cumartesi 00:00′dan Cuma 00:00′a kadar. Onaylanmış biznes plana göre, 4 çalışma haftası 1 çalışma ayı yapar.

Sipariş, alışın onaylandığı günden itibaren geçerlidir.

Başlangıç hisselerin elde olunmasının kuralları:

Aşağıda not edilmiş kuralları dikkate alarak, ilk hisseler elde edebilinir.

1. Distribütörün kurallarına ciddi şekilde uymak

2. Deneme süresi 27 Haziran 2008′de bitiyor

3. Deneme süresinde belirlenmiş statüye ulaşılırsa, o zaman belli miktarta hisseler elde olunabilir.

4. 25 Temmuz 2008 tarihine kadar 4 hafta içinde (ünvan almak için olan haftalar dışında) deneme süresinde muvafık ünvana ait mal tedavülünün bir kısmını veya daha fazlasını yerine getirmek gerekir. (Bu talepler yalnızca pırlanta distribütörüne aittir)

5. Hisselerin paylanması muvafık şekilde en yüksek statüye göre belirlenir ve tekrar hesaplama yapılmıyor.

Paylanmış hisselerin miktarı (hacmi)

arrow 5000 adet hissenin alınması için yalnızca deneme süresinde altın pırlanta ünvanını almış ve tüm yukarıda verilen kurallara uyan distribütörlere olanak sunulur

arrow10000 adet hissenin alınması için yalnızca deneme süresinde mavı pırlanta ünvanını almış ve yukarıda verilen tüm kurallara uyan distribütörlere olanak sunulur

arrow20000 adet hissenin alınması için sadece deneme süresinde gümüş taç ünvanını almış ve yukarıda verilen tüm kurallara uyan distribütörlere olanak sunulur

arrow30000 adet hissenin alınması için sadece deneme süresinde altın taç ünvanını almış ve yukarıda verilen tüm kurallara uyan distribütörlere olanak sunulur

arrow50000 adet hissenin alınması için sadece deneme süresinde pırlanta taç ünvanını almış ve yukarıda verilen tüm kurallara uyan distribütörlere olanak sunulur

Kazanma tedbirinin kontenjanı:

Altın pırlanta - 100 yer

Mavı pırlanta - 10 yer

Gümüş taç - 3 yer

Altın taç - 2 yer

Pırlanta taç - 1 yer

Yerlerin sayı kısıtlı olduğu için ünvanı en çabuk alan şahıs da yeri kazanabiliyor.